Velkommen!

By 10. March, 2015 March 26th, 2015 Uncategorized

Da er vi i gang med å få på plass en webside for Georg, og selv om det vil ta litt tid før alt er på plass med alt vi ønsker oss, så er det tekniske rammeverket oppe å kjører.

Fokuset vil være å ha en så god presentasjon av kunstverkene til Georg som mulig, samt et det vil bli skrevet litt om hva som skjer i studio, litt teori og praksis rundt det å drive en liten kulturbedrift, inspirasjon og ellers ting som engasjerer.

Jeg heter Jan Robert og ble utnevt (over en flaske rødvin) til Webmaster og er ellers ansvarlig administrasjon og praktiske ting. Jeg er utdannet grafisk designer og har lang erfaring fra grafisk bransje, så jeg har litt kunnskaper om det praktiske rundt trykk, papir, fargestyring og slike ting som også er viktig i en kunsthverdag.

Velkommen skal dere være!

Jan Robert Johnsen
Webmaster